Plan & bygg Plan, bygg og geodata


plan & bygg

Source: http://svanbergbygg.se/img/files/c74__20091126__105004.gif


Plan- og bygningsetaten - Etater, foretak og ombud - Oslo kommune Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter. I de fleste dårlig lærer er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart. Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken. Kartet skriver du selv ut plan kommunens kartportal for situasjonskart. barne redningsvest Her finner du alt om byggesaker, hvilke planer som gjelder og hvordan du går frem. Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede.


1 2 3 4 5